A tárnák mélyén ősi, és különös lények leledzenek...

Tolkien világának népei:

Tündék:

Az Elsőszülöttek, Ilúvatar Idősebb Gyermekei, akiket Eru az Ainulindalë harmadik szólamában teremtett. Középfölde legősibb és legnemesebb népe. Önmagukat quendeknek nevezték, "szóval szólóknak", mivel ők voltak az első beszédre képes faj Középföldén.

Önnön eredetmítoszuk szerint Cuiviénen öblében ébredtek fel Yavanna Álmának csillagfényében. Itt pillantotta meg őket Oromë, akitől a tündék eleinte féltek, főleg, mert Melkor félelmet ültetett a szívükbe. Melkor egyes tündéket elragadott, megnyomorította őket, így születtek az orkok. Időközben a Valák legyőzték Melkort és saját otthonukba, Valinorba hívták a tündéket. Ekkor történt a tündék népének első nagy szakadása.

A tündék lélegzetelállítóan szép alkotásokat hoztak és hoznak létre; legendás a képzőművészetük - ők alkották a Hatalom Gyűrűit, akárcsak a csodás fegyvereket, a zenét, a nyelveket, a regéket. Halhatatlanok és kortalanok.

Quendek : A Quenya szó jelentése 'tündék'. Magába foglalja, az összes létező tündét.

 • Calaquendek : A Quenya szó jelentése 'fény-tündék'. Azok az eldák tartoznak ebbe a csoportba, akik nemcsak, hogy elindultak a Nagy Útra, hanem célba is értek.
  • Vanyák : A Quenya szó jelentése 'szépek'. A menetben a legelöl haladó nép. Ingwë vezetésével vágtak neki a Nagy Utazásnak, így ők értek először Belegaer partjára. Valimar városában élnek.
  • Noldák : A Quenya szó jelentése 'tanulékonyak'. Az eldák Három Házának egyike. A Nagy Utazás során Finwë vezetésével haladtak. Ügyes mesterek voltak. Tirion városában élnek.
  • Telerek : A Quenya szó jelentése 'utolsók'. Az eldák Három Háza közül a harmadik, a legnépesebb. A Nagy Utazás során lemaradtak, és vonakodtak elhagyni Középföldét. Elwë, később Olwë vezette őket. Alqualondë városában élnek.
 • Moriquendek : Sötét-tündék, mert ők nem látták a valinori fák fényeit.
  • Umanyák : A telerek Középföldén maradt ága
   • Sindák : A Quenya szó jelentése 'szürkék'. A noldák nevezték így azokat a telereket, akik Beleriandban éltek és nem fejezték be a Nagy Utazást.
   • Nandák : A Quenya szó jelentése 'akik visszafordultak'. A telerek egy csoportja, akik Lenwë vezetésével visszafordultak a Ködhegységtől.
   • Laiquendek : A Quenya szó jelentése 'zöld tündék'. Telerek, az utolsó nandák, akik Ossirandban maradtak.
  • Avárok : A Quenya szó jelentése 'vonakodók'. Azok a Quendek, akik nem vágtak neki a Nagy Utazásnak.

Emberek:

Ilúvatar Ifjabb Gyermekei, Középfölde 'beszélő' fajainak egyike. A Nap első felkeltekor, Hildórienben ébredtek fel. Az emberek sokasodtak és gyarapodtak, több nemzetségre osztódtak.

 • Dúnadánok - Azok az edánok, akik a Másodkor elején Númenorba hajóztak, valamint az ő utódaik. Númenor bukásai után a dúnadánok csupán a Hűségesek, és Umbar Fekete númenorjainak képében maradtak meg. A Hűségesek királyságot alapítottak: Gondort és Anort.
 • Suhatagiak - Suhatag és Tóváros lakóinak elnevezése. Az edánoktól származtatják őket.
 • Éothéodok - Az Anduin-völgyének lakói, az edánok Harmadik Házának rokonai. Eredetileg a Carrok és a Nőszirom-folyó között éltek, de később az Anduin forrásvidékére költöztek. Kiűzték az ott élő orkokat, letelepedtek. 2510-ben Éorl vezetésével Gondorba vonultak, hogy segítsenek Cirionnak. Utána megkapták Rohan mezőit, és rohíroknak nevezték el magukat.
 • Beornfiak - Az Anduin-völgyben, a folyó két partján, a Szögszikla közelében élő emberek. Az edánoktól származtatják magukat. Nem voltak valami barátságosak az idegenekkel, viszont gyűlölték az orkokat, és elszántan védték a Magas-hágót. Nem ettek húst, szerették az állatokat. Néhányan közülük bőreváltók voltak, azaz éjszakánként állattá változtak.
 • Keletlakók - Azoknak az emberi törzseknek a leszármazottai, akik a Másodkorban lezajlott nagy nyugati migráció során nem voltak hajlandóak kapcsolatba kerülni a tündékkel, inkább keleten maradtak, és létrehoztak egy többé-kevésbé sikeres törzsi szövetséget. Büszkék voltak, kasztrendszerben éltek.
 • Dúnföldiek - A hajdan az Ered Nimrais völgyében élő nép maradványa. Némely csoportjai beolvadt Gondor lakosai közé. Egy részük átalakult: belőlük lett a Dúnhargi Holtak Népe. Néhányan északra vándoroltak, páran Dúnföldén maradtak. Brí lakói a legészakibb dúnföldiek utódai.
 • Dúnföldi vademberek - A Dúnföldén megragadt kevesek megőrizték ősi nyelvüket, és primitív kultúrájukat. Gyűlölték a Rohírokat, akik kiűzték őket a völgyekből. Magasak, erősek, bár kissé ügyetlenül mozogtak és ápolatlanok voltak.
 • Dúnhargi Holtak Népe - Amikor Elendil és Gil-galad fegyverbe szólította a tündéket és az embereket, arra biztatta a férfiakat, hogy csatlakozzanak a Szauron serege ellen felvonuló hadakhoz, az emberek legtöbb királya és törzse harcosokat küldött Gondorba. Volt azonban egy nép a Fehérhegységben, amely segítséget ígért, ám sosem jelentkezett a gyülekezőhelyen. Isildur megátkozta ezt a népet, hogy ne leljenek nyugalmat, amíg nem teljesítik Gondornak tett ígéretüket. Az elátkozottak a Dwimorberg sötét barlangjába és alagútjaiba húzódtak.
 • Varágok: Az egyik legdélibb középföldi ország, a Mordortól délkeletre felvő Khand lakói. Mindig is Szauront szolgálták, nagyméretű csatabárdokkal harcoltak, és a törpökéhez hasonló hosszú szakállat viseltek.
 • Haradiak - Délfölde egyik birodalmának, a nap-perzselte és félsivatagos Haradnak lakói. Sötét bőrűek, vadak, harciasak és ellenségeikkel kegyetlenek voltak, de Gondorral általában békességben éltek, mígnem a Harmadkorban Szauron uszítására felbontották a szövetséget és déli dúnadánok komoly ellenfeleinek bizonyultak. Legerősebb fegyvereik az óriáselefántok voltak, amelyeket a gondoriak Múmakoknak neveztek.
 • Drúadánok vagy Fanyűvők - erdei vademberek, a Drúadán-erdő lakói. Eredetük ismeretlen. Nyíltan nem mertek szembeszállni Szauronnal, de gyűlölték és rettegték őt, orkjaival és lidérceivel egyetemben. Alacsony, zömök, szőrös emberek voltak, többnyire fűszoknyát viseltek. A Gyűrűháborúkban segítettek a rohír Théoden királynak utat találni az ostromlott Gondor megsegítésére, aki ezért örök időkre nekik adta a Drúadánt (ami formálisan az ő birtoka volt azelőtt), és megtiltotta üldözésüket és bántásukat, ami korábban elő-előfordult.
 • Haladok - Az edánok Második Háza.
 • Hó-emberek: A messzi észak jeges pusztáinak (Forodwaith avagy Lossoth) lakói. Ruházatuk, életmódjuk a valódi eszkimókéhoz hasonló. Jóindulattal viseltettek az északi dúnadánok iránt.

 

Törpök:

Középfölde egyik legősibb népe a törpöké. Aule teremtményei, rendkívül hosszú ideig élnek; izmos, zömök szerzetek. A törpök messzi földön híresek harciasságukról és bányászatukról, kő és fémmegmunkáló képességük pedig legendás. Ők készítik a legkiválóbb fegyvereket és ékszereket. Föld alatt élnek, roppant városokban, amelyet a hegyek gyomrába vájtak. Khazad-d?m volt a legfontosabb törpváros, még Halhatatlan Durin, a legelső törp alapította. Az általa megkezdett munkát törpök számos nemzedéke folytatta: szorgalmasan bányásztak, folyamatosan nagyobbították és hosszabbították a barlang-és járatrendszereket. Gyakorlatilag kivájták a hegyeket, a labirintus a Ködhegység egyik oldalától a másikig, a gyökerétől majdnem a csúcsokig terjedt.

Az első kor folyamán semlegesek maradtak a tündék-emberek orkokkal vívott háborúiban, de a szilmarilok hatalma végül belerántotta őket: hadat viselnek Morgoth, de a menegroth-i Thingol ellen is. A Kék-hegységbeli városaik Nogrod és Belegost.

Amikor Szauron ork hordái lerohanták Mória kapuja előtt elterülő Eregiont, a törptárna valamennyi kapuját lezárták. A következő háromszáz évben a törpök folytatták a bányászatot, hiszen ráakadtak egy igen ritka fémre, a mithrilre, ami könnyebb a tollnál, de keményebb a gyémántnál. A teléreket követve egyre mélyebbre hatoltak a Caradhras gyomrába, mígnem aztán szabadon engedték az ősi világ egyik démonját, Morgoth balrogját. A következő évben a balrog megölte VI. Durint, Khazad-d?m akkori királyát, majd az örököst, Náint is. Ezt követően a törpök elmenekültek őseik barlangjaiból.

A Ködhegység orkjai fokozatosan beszivárogtak az elhagyatott katakombákba, és lassanként elfoglalták a földalatti várost. A törpök egyik nagyobb csoportja, melynek Thrór volt a vezére, a Szürkehegységben telepedett le, (más csoportjaik Ereborban és a Vasdombokon települtek meg) és ott is maradt, míg a sárkányok el nem űzték őket. Ekkor Thrór elindult szerencsét próbálni. A balsors elvezette Khazad-dúmhoz, belépett ősei elhagyatott otthonába, ahol az orkok meggyilkolták. Olyan álnok módon végeztek vele, hogy a törpök lelkében fellobbant a harag és a bosszú lángja. Thrór fia, II. Thráin összegyűjtötte a törpöket, és megindította az orkok elleni háborút. Hosszú csaták után a törpök kiűzték az orkokat Móriából. Ezt követően Balin vezetésével a törpök ismét letelepedtek Khazad-dúmban. Eleinte minden rendben ment, megkezdődött a helyreállítás. Azután sokáig senki sem hallott a törpökről. Egészen addig, amíg a Szövetség arra nem kényszerült, hogy átkeljen az ősi tárnák labirintusán.

 

Ainuk:

Az ainuk (ainur) angyalok, istenek. A szó quenya eredetű jelentése szentek. Legtöbbjük még mindig a főisten, Eru oldalán él, de néhányan alászálltak a földre, hogy beteljesítsék az Ainuk Muzsikájat, őket nevezik Valáknak. Azonban az ainuk egy része éppen ellenkező céllal érkeztek. Hódítani akarank, és el akarnak pusztítani mindent, ami szép, és ami a Fényt szolgálja. Az uruk, és a leghatalmasabb ainu Melkor. A valák szolgái a maiák, akik szintán isten-lények, de kevesebb erővel. Maia például Szauron, Melian, a balrogok, de az istárok is, mint amilyan Gandalf, Szarumán,  Radagast.

 

 Orkok:

Az orkok emberszabású, az átlag embernél valamivel alacsonyabb, jobbára barlangokban lakó, torz alkatú, karikalábú és hosszú karú, csúf, mocskos és mindenestől gonosz lények. Éjjeli lények: legtöbb fajtájuk a napot nem képes elviselni (de még az erős holdfényt is nehezen). Más értelmes fajták húsát és a döghúst is megeszik, és általában csak pusztítani képesek, alkotni pedig csak gonosz dolgokat (mint fegyverek és egyszerűbb ostromgépek).

Bár nem félkegyelműek, de általában buta és szerencsétlen lényekként ábrázolja őket, akik a szavakat tönkreteszik (ez egy olyan nyelvésztől mint Tolkien valódi sértés): a káromkodásokkal teli, obszcén, cinikus és agresszivitásra ösztönző verbális és gesztusnyelvet Tolkien többször is ork-beszédnek titulálja. Az orkoknak több fajtája is van. Törzsi szervezetben élnek, minden törzs a maga külön nyelvjárását beszéli. A vadászaton és gyűjtögetésen kívül általában rablásból élnek, vagy pedig náluknál nagyobb gonosz erőket, urakat és birodalmakat szolgálnak katonaként (a két utóbbi tevékenység persze közel sem zárja ki egymást). Tolkien eredeti írásában az 'ork' szó orch, többes száma yrch.

Bár gyűlölik az élet majd minden formáját, szükség esetén képesek együttműködni más fajokkal, még Ilúvatar saját vagy fogadott gyermekeinek gonoszabbjaival is, úgy emberekkel, mint törpökkel; leggyakrabban azonban Morgoth teremtményeivel, a wargokkal  szövetségben tevékenykednek, utóbbiak még azt is megengedik nekik, hogy hátukat megüljék. Foglyaikat nem mindig eszik meg (bár ez is előfordul), sokkal gyakoribb, hogy sötét barlangjaik mélyén rabszolgaként dolgoztatják őket, míg a kegyetlen bánásmódtól, éhezéstől és sötétségtől meg nem halnak.

Eredetük ismeretlen, csak annyi biztos, hogy Melkor hozta létre őket. Hogy teremtette-e, az kérdéses, mivel ő gonosszá válásakor gyakorlatilag elveszítette teremtő hatalmát. A tündék azt tartották, hogy az első orkok az elfogott tündék megrontásával, megnyomorításával keletkeztek.

 • Hegyi orkok: kis termetűek, a Ködhegység barlangjaiban és Mória bányáiban élnek. A kobold (goblin) szót általában rájuk alkalmazzák. Éjjel-látók.
 • Mordori orkok: Szauron szolgái, kis termetűek. A fekete urukok a "snaga" (szolga) gúnynevet használják rájuk. A kiegészítő és támogató harci feladatokat (nyomkövetés, felderítés) általában ők végzik, és kiváló íjászok. Szaglásuk kiváló.
 • Mordori fekete urukok: Nagyobb termetű ork fajta. Ezek alkotják Szauron katonaságának jelentős részét.
 • Uruk-hai: A legnagyobb termetű orkok. Az egyetlen ork-fajta, amely jól viseli a napfényt. Hatalmas távolságokat képesek pihenés és élelem nélkül megtenni, gyűlöletük Ilúvatar gyermekei iránt még félelmüket is legyőzi. Az ork fajok közül a legerősebbek és legszívósabbak. Íjászként és könnyű- vagy nehézgyalogosként is beválnak, a mordori orkokkal ellentétben inkább az északi emberekéhez hasonló stílusú fegyvereket (nagy tiszafa íjat és pajzsot, ork-szablya helyett pedig rövidebb, széles pengéjű, kétélű kardot) viselnek.

 

A hobbitok:

60 cm és 120 cm közti magasságúak, az átlagmagasság kb. 1 méter. Köpcösek, hízásra hajlamosak. Lábuk szőrös, talpukon kemény a bőr, a legtöbb hobbit nem visel cipőt.  Külsejük teljesen emberszerű. Tolkien egy levélben, melyet A hobbit c. könyv amerikai kiadójának, a Houghton Mifflinnek írt, így számolt be elképzeléseiről (konkrétan, Bilbó alakjáról):

"Nagyon is emberszerű figurát képzelek magam elé, nem afféle "tündérkét", mint a jelek szerint angol olvasóim nagy része: pocakost, rövidecske lábút. Kerekded, kedélyes arc, a fül éppen hogy csak "tündéresen" hegyes, rövid és göndör (barna) haj. A lábfejeket a bokától kezdve barna, bolyhos szőrzet fedi. Ruházata: zöld bársonynadrág, piros vagy barna mellény, barna vagy zöld zakó, arany (vagy sárgaréz) gombokkal, és egy sötétzöld, csuklyás köpeny (ami egy törp tulajdonát képezi). A mérete - csak akkor lényeges, ha más tárgyak is szerepelnek a képen - mondjuk olyan három láb , vagy három láb hat hüvelyk".

A hobbitok békés vidéki életet élnek. Átlagéletkoruk 100 év körüli, de elélnek 130 évig is. Emiatt később válnak nagykorúvá is, mint az emberek, 33 évesen (egy hetvenéves hobbit középkorúnak számít). 

Három fő alfajra, rasszra oszlanak: a sztúrokra, a gyaplábúakra ás az irhafakókra.

 

Entek:

Yavanna teremtményei, leginkább a fákhoz hasonlatosak, habár nem fák. Középfölde történelmében csak két alkalommal szerepelnek: amikor a beleriandi sinda birodalmat, Doriathot feldúló törp sereget pusztítják el; és amikor a gyűrűháborúban Szarumán uruk-hai harcosaira mérnek vereséget.

 

Trollok:

Morgoth teremtményei, uruk kőből és földből alkotta őket,  az entek megcsúfolására.  Hatalmas erejűek, de annál  ostobábbak. 

 

A szövegek egy részének forrása a wikipedia.